Konstrukce a technologie

Žádná výrobní firma se neobejde bez dvou oddělení, a to je konstrukce a technologie.

Konstrukce je oddělení, kde vzniká výkresová dokumentace. V dnešní době už se dávno nekreslí tužkou na rýsovacích prknech, ale jsou kvalitní kreslící programy jako naoř. Inventor, Solid Edge, Solid Works a další. V počítači se nakreslí 3d model budoucího výrobku a z něj se vytvoří výkresový výrobní dokumentace. Technologické oddělení podle výkresů zajistí pro zásobovací oddělení soupis polotovarů a určí jednotlivé operace, jak se výrobek bude z polotovarů vyrábět. Připraví podklady pro svářeče, ale i obráběče. Někdy také stanovují výrobní časy, aby už v této fázi byl přehled, kolik času bude na výrobu konečného výrobku potřeba času. Tento údaj má velký vliv na konečnou cenu výrobku. Konstruktéři i technologové využívají SW vybavení Hro-tech, jehož nákup je poměrně velkou finanční investicí každé firmy.

výkres

Konstruktéři a technologové jsou absolventi středních průmyslových škol, případně vysokých technický škol. Musí spolu úzce spolupracovat, protože se může stát, že konstruktér nakreslí něco, co není vyrobitelné. Na co například nemá firma potřebné strojní vybavení, nebo dostatečně kvalifikované dělníky. Vymyslet nový výrobek, to je namáhavá duševní práce, a tak není divu, že konstrukce je jedním z nejtišších kanceláří ve firmě. Ve většině konstrukčních kanceláří nehraje rádio, ale konstruktéři poslouchají hudbu přes sluchátka nebo dávají přednost tichu.

výkres

Mít konstrukci plnou šikovných kreativních konstruktérů a technologii plnou technologů, kteří mají dokonalý přehled o výrobních možnostech firmy, to je snem každé výrobní firmy. Jsou to pracovníci, bez kterých by nevznikl nový výrobek. Obchodní oddělení shání zakázky, ale pokud jim konstrukce nevymyslí nic převratného, na trhu moc neprorazí. Konstrukce je mozek výrobní firmy.