Ponorná čerpadla pro odběr vody

Na výběr máte ze dvou základních typů ponorných čerpadel. Pro čerpání znečištěné vody jsou určena speciální kalová čerpadla, ovšem pokud je zapotřebí čerpat vodu z kopané nebo vrtané studny, k tomuto účelu slouží čerpadla pro čerpání čisté vody. Ponorná vibrační čerpadla se obvykle využívají k čištění vrtů.
Čerpadla ve vrtech a studnách často trpí nasáváním písku, dá se to vyřešit ponořením čerpadla až téměř na dno. Nejodolnější čerpadla s delší životností jsou na základě zkušeností z praxe ponorná čerpadla konstruovaná s pláštěm z nerezové oceli. Výhodnější jsou také vřetenová čerpadla na rozdíl od odstředivých. Proč? K výměně rotoru i statoru u vřetenových čerpadel nemusíte kvůli tomu do specializovaného servisu a vychází výrazně levněji, než u odstředivých čerpadel. Náhradní díly k vřetenovým čerpadlům jsou dobře dostupné ve specializovaných e-shopech.
čerpadlo na vodu

Platné zásady používání ponorných čerpadel

Ponorné čerpadlo slouží k odběru vody z vrtu nebo kopané studny a je po celou dobu ponořeno pod hladinou. V objektech, které jsou v zimním období neobývané, např. rekreační chaty, je vhodné vodu z potrubí vypustit a ponorné čerpadlo ponechat ve vrtu. Nesmí však dojít k jeho zamrznutí. Tam, kde to možné není, postačí čerpadlo ponechat přes zimu ve vytápěné místnosti ponořené v nádobě s vodou.
kohoutek vodovodu

Řiďte se vždy pokyny výrobce, který uvádí, do jaké hloubky lze čerpadlo ponořit. Maximální hloubka ponoru bývá omezena. Odstředivá čerpadla se obecně používají pro kratší vrty a kopané studny, do dlouhých vrtů umísťujte vždy vřetenové čerpadlo.
S výběrem vhodného čerpadla a k často kladeným otázkám svou pozornost směřujte na webové stránky specializovaných výrobců nebo prodejců čerpací techniky. Častokrát narazíte i na krátké videoukázky využití čerpadel a jejich instalace, můžete čerpat vědomosti a informace ze zákaznických recenzí a některých cenných mnohaletých zkušeností odborníků.