Od počítadla k hyperstrojům

Za předchůdce dnes běžné kalkulačky se dá považovat mechanické kuličkové počítadlo. Tento jednoduchý počítací stroj objevili Egypťané (někteří vědci připisují objev Sumerům) a byl velmi podobný kuličkovým počítadlům, která zná každý žák první třídy základní školy.
student u počítače
První skutečný počítací stroj
Tímto „korálkovým“ způsobem lidé počítali až do 17. století, kdy v roce 1649 Francouz Blain Pascal vynalezl mechanický počítací stroj – arithometr. Trvalo ovšem dalších dvě stě let, než se tento stroj stal žádaným a dostal se do obchodní sítě. Jeho sériovou výrobu zahájil Thomas de Colmar až v roce 1851. Dlouhá doba mezi objevem a komerčním prodejem se dnes, v době obrovského technického rozvoje, jeví neuvěřitelnou.
ruka počítající úlohu
Dvacáté století a rychlý vývoj techniky
Až počátek dvacátého století znamenal nástup vývoje a výroby stovek rozličných strojů a přístrojů, mezi něž patřili i stroje počítací. Tehdy šlo o těžké kovové bedny, jaké si pamatujeme z dob počátku osobních počítačů. Stále šlo o mechanické stroje, ale podstatně dokonalejší, než byl arithometr. Vývoj těchto mechanických strojů můžeme co do rychlosti porovnat s vývojem mobilních telefonů současnosti. Každý rok se objevovaly nové a nové patenty na úpravy a různá vylepšení. Stroje zvládali stále více operací.
Obrovský boom nastal díky nutnosti využití počítacích strojů pro válečné účely, kdy již neplnili pouze funkce čistě matematické, ale uměli i šifrovat a dešifrovat zprávy zachycené z nepřátelských vysílaček.
Po druhé světové válce a objevu polovodičů nastala zásadní změna technologických postupů a počítací stroje se začali zmenšovat až do velikosti dnešních kalkulaček.
kalkulačka na stole
Zpočátku se pro zobrazení číslic používaly tzv. digitrony, které měly ovšem obrovskou spotřebu a proto byly kalkulačky napájeny z elektrické sítě. Postupně se digitrony nahradily svítivými diodami a displeji z tekutých krystalů.
Dnes je kalkulačka zcela běžným a nepostradatelným pomocníkem nejen matematiků a málokdo si dokáže představit, jak složité bylo něco vypočítat na mechanických stojích či dokonce na kuličkovém počítadle.